Shadow

Disclaimers, Privacy, Copyrights & Terms of Use

مسئولیتهای قانونی، حریم خصوصی، حقوق مالکیت معنوی (کپی رایت) و شرایط و ضوابط استفاده از این وبسایت

لطفاً این بخش را قبل از استفاده از مطالب این وبسایت مطالعه فرمائید.

وبسایت حاضر تحت حمایت قانون مولفین و مصنفین (قانون کپی رایت) کانادا است و استفاده غیرمجاز یا هر گونه کپی برداری یا استفاده از آن به هر طریق و با هرهدف بدون اجازه کتبی و صریح سازمان مهاجرتی پرستو ممنوع است و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی خواهد شد.

کلیه علائم تجاری، لوگوها و سایر نشان های مشمول مالکیت معنوی مواردی که در این وبسایت درج شده است متعلق به صاحبان آنها است و استفاده غیر مجاز از آنها می تواند موجب مسئولیت های کیفری و مدنی گردد.

محتویات وبسایت سازمان مهاجرتی پرستو بر اساس قوانین و مقررات استان انتاریو کانادا تنظیم گردیده است. این وبسایت از داخل کشور کانادا اداره می شود و از این جهت تابع قوانین و مقررات مربوطه در این کشور است.

وبسایت حاضر ممکن است گاهی بدلیل اعمال تغییرات ناشی از تغییرات قوانین مهاجرتی، بروزآوری مطالب یا ساختار وبسایت، اشکالات پیش بینی نشده بابت نرم افزار، سخت افزار، یا سرویس دهنده اینترنت برای مدتی که عموماً کوتاه خواهد بود از دسترس خارج شود. در چنین مواردی، سازمان مهاجرتی پرستو ممکن است نتواند مراتب را قبلاً به اطلاع کاربران برساند. این سازمان مسئول هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم و سایر خسارات احتمالی نخواهد بود.

حریم خصوصی شما برای ما از اهمیتی وافر برخوردار است. اطلاعات شما ممکن است توسط برخی وبسایت ها یا سرویس دهندگان مربوطه صرفاً برای مسائل آماری یا انیت اینترنتی و حفاظت آن از هکرها وسایر متخلفان مورد کنترل قرار گیرد اما این اطلاعات به هیچ شخص ثالثی فروخته نخواهد شد یا به هر دلیل دیگر در اختیار آنان قرار نخواهد گرفت. بازدید و استفاده شما از این وبسایت به منزله رضایت شما به شرایط مذکور در این وبسایت در مورد حریم خصوصی خواهد بود.

هیچیک از اطلاعات، مراسلات یا مکاتبات سازمان مهاجرتی پرستو یا محتویات این وبسایت نباید به عنوان مشاوره یا توصیه حرفه ای تلقی شود. هر گونه اطلاعات مندرج در این وبسایت که ممکن است مربوط به مسائل حقوقی یا قانونی باشد باید توسط وکیل شما مورد و به منظور ارائه مشاوره و توصیه حرفه ای مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد. سازمان مهاجرتی پرستو در صدد نیست به هیچوجه هیچگونه توصیه یا مشاوره ای را از طریق مطالب این وبسایت به کاربران ارائه کند چرا که شرایط هر متقاضی ممکن است با سایر موارد کاملاً متفاوت باشد.

سازمان مهاجرتی پرستو نهایت تلاش خود را برای ارائه اطلاعات دقیق و بروزآوری شده بکار می گیرد، اما این سازمان بدلائل مختلف از جمله تغییرات مکرر قوانین و مقررات و امثال آن، هیچگونه مسئولیتی را از این بابت بر عهده نمی گیرد و تضمینی در این خصوص نمی دهد. ضمناً اطلاعات ارائه شده در مورد ضوابط لازم برای مهاجرت و شرایط متقاضیان و امثال آن در حد متعارف اطلاع رسانی از طریق وبسایت ها است و تنها بخشی از تصویر را ارائه می دهد. بعلاوه، این سازمان مسئولیتی در مورد خطاهای تایپی و غیر آن، تغییرات مقررات، پر شدن سهمیه های روشهای مختلف مهاجرت، هر گونه مغایرت با موازین و نیز آلودگی ویروسی یا بدافزارهای احتمالی را که ممکن است به کامپیوتر شما یا ابزارهای متصل به آن لطمه وارد نماید، چه در این وبسایت و چه در وبسایت هائی که لینک آنها در این وبسایت ذکر شده (مانند وبسایت اداره مهاجرت کانادا)، بر عهده نمی گیرد.

کلیه اطلاعات این وبسایت “به همانگونه که هست” ارائه می شود. اطلاعات و مطالب مرتبط ممکن است بدون اطلاع قبلی مورد بازبینی، اصلاح و یا بروزآوری قرار گیرد.

سازمان مهاجرتی پرستو، سهامداران، مدیران یا پرسنل آن، نفیاً یا اثباتاً، نظری در مورد هر گونه تبلیغات شرکتها و سایر اشخاص ثالث که ممکن است بطور خودکار و از طریق سرویس دهندگان اینترنتی و یا از طریق کسب اجازه این سازمان به منظور ارائه کالاها و یا خدمات آنان بر روی وبسایت ظاهر شود ندارند. این سازمان هیچ مسئولیتی از بابت خسارات مستقیم، غیر مستقیم، ضمنی یا تبعی و امثال آن ناشی از بهره گیری از این وبسایت یا اطلاعات مندرج در آن یا در لینک های موجود در آن، یا کالاها و سرویس های ارائه شده توسط اشخاص ثالث، بر عهده نخواهد گرفت.

 

Please read this “Disclaimer” before surfing any or all the pages of this website and domain names (herein referred to as the “website”) of Parastoo Immigration Organization (herein referred to as “PIO”).

This web site is copyright protected.

All trademarks, logos and other proprietary marks appearing in PIO website are trademarks owned by their respective owners.

PIO website and its contents are intended to be in compliance with the laws and regulations of Ontario, Canada. This website is administered and managed in Canada.

PIO website may become inaccessible occasionally, due to periodical updating or failures such as software, hardware or third-party vendor technical difficulties. PIO may not be able to predict or communicate such inaccessibility in time. In such cases, PIO shall not be held liable for any damages resulting from such downtime.

Your privacy is of our utmost importance. No information that may be gathered by the websites which would be for the mere purposes of statistics and/or security will be sold or otherwise shared by any third parties whatsoever. Your access to this website constitutes your consent to this privacy statement.

No information, communication, correspondence by PIO or the contents of this site are not meant to provide any kind of professional advice. Any information on this website pertaining to certain matters which may have a legal nature should be shared with your legal council for their professional advice.

PIO does not render any advice or consultation of any kind through the contents of this website as each applicant’s case may vary from other people’s cases.

PIO will use reasonable efforts to include accurate, complete and up-to-date information on this website; however, PIO does not assume any responsibility, liability and/or warranty therefor, as the pieces of information (eligibility, requirements, etc.) provided for most of immigration categories and streams are only a snapshot of a far bigger picture. Moreover, PIO shall not be held liable for any errors or omissions, misprints, out-of-date information, technical or pricing inaccuracies, typographical or other errors appearing on this web site and/or on any external websites whose links are provided herein, or any unnoticed malware that may harm your computers and equipment thereof.

All information herein are provided “as is.” Due to constant changes in the laws and regulations in the immigration system in Canada, There is no guarantee that the information mentioned in this website is up-to-date or accurate. Please check the relevant government documents and websites in order to access the most up-to-date information.

Information and related materials are subject to change without notice.

PIO, their shareholders, directors or staff do not endorse any businesses whose advertisements may appear on our website either automatically by any service provider and/or through our permission to present their businesses. PIO assumes no liability or responsibility for any kind of special, direct or indirect, incidental or consequential, injury to persons, and/or for any kind of special, direct or indirect, incidental or consequential, damage to property, and/or punitive damages, arising from any use of any information or instruction contained in this website, directly or through embedded links, or in the materials provided or sold.