Shadow

برچسب: CEC

< دانشجویان خارجی در پی امکانات بیشتر دولت کانادا >

< دانشجویان خارجی در پی امکانات بیشتر دولت کانادا >

News
  در گزارشی که توسط اتحادیه انجمن های دانشجویان کانادا در باره حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه های این کشور منتشر شده است توجه دولت کانادا به در نظر گرفتن امکانات و حمایت های بیشتر برای دانشجویان خارجی جلب شده است. در ان گزارش فوائد حضور دانشجویان خارجی بسیار فراتر از تنها درآمد ناشی از شهریه و آمدن نیروی کار جدید به کانادا برشمرده شده است. برای اطلاع بیشتر در این زمینه می توانید به لینک زیر مراجعه فرمائید: Canada: International students want more support – report            ...