Shadow

اطلاعات عمومی: منیتوبا

Grand Beach Lagoon Lake, Manitoba

مساحت:  647797  کیلومترمربع
جمعیت:  1210000  نفر
صنایع اصلی:  صنایع تولیدی، کشاورزی، صنعت برق آبی و صنایع معدنی

استان منیتوبا در منطقه دشتی کانادا قرار دارد و به دلیل وجود دریاچه ها و تالاب های متعدد، به سرزمین “صد هزار دریاچه” مشهور است. روشهای فعلی مهاجرت به این استان به شرح زیر است:

الف) نیروی کار متخصص: این روش خود به دو زیر مجموعه تقسیم می شود:

 • اعلام نیاز یک کارفرما در مینتوبا: ویژه نیوری کار موقت حاضر در این استان و فراغ التحصیلان خارجی که دارای نامه اعلام نیاز توسط یک کارفرما در این استان هستند
 • نیروی کار متخصص دارای وابستگی به این استان: ویژه کسانی که بتوانند دلبستگی خود را به این استان بدلیل حضور بستگان یا دوستان نزدیک خود در منیتوبا، یا داشتن سابقه کار یا تحصیل در این استان، به اثبات برسانند و ضمناً دارای امتیازات لازم با توجه به سن، سطح زبان انگلیسی، سوابق کار، تحصیلات و سازگاری با محیط باشند

ب) برنامه های سرمایه گذاری یا مدیریت: این روش به دو زیرمجموعه تقسیم می شود:

یک-  سرمایه گذاری در استان منیتوبا: از جمله مهمترین شرایط لازم برای اقدام از این طریق عبارتند از:

 • داشتن حداقل 350 هزار دلار دارائی
 • داشتن حداقل مجموع سه سال سابقه مالکیت و مدیریت موفق بیزنس یا حداقل سه سال مدیریت موفق در بیزنس
 • احراز حداقل 60 امتیاز بر اساس جداول مربوطه
 • حضور در یک مصاحبه با کارمند اداره مهاجرت استان
 • سرمایه گذاری به میزان کافی در استان منیتوبا
 • اقامت در منیتوبا به همراه خانواده
 • انجام سفر جهت بازدید از استان و تهیه گزارشات مربوطه در صورت لزوم
 • ارائه نتیجه امتحان زبان در صورت لزوم

دو- داشتن مالکیت یا تجربه مدیریت ارشد در یک بیزنس: در این روش که نیازمند سرمایه گذاری شخص در منیتوبا نیست، علاوه بر داشتن حداقل سه سال سابقه مالکیت و یا مدیریت ارشد در بیزنس خود در طول پنج سال منتهی به زمان ارسال درخواست مهاجرت، و احراز برخی شرایط دیگر، متقاضی باید ثابت کند که در سابقه کار خود، حداقل در دو زمینه از حوزه های زیر نقش تصمیم گیری را بر عهده داشته است:

– توزیع محصولات
– مدیریت تولید، عملیات یا کنترل پروژه ها

 • خرید
 • فروش
 • بازاریابی
 • امور مالی
 • حسابداری
 • امور پرسنلی و نیروی انسانی
 • تحقیق و توسعه
 • مدیریت تکنولوژی اطلاعات
 • کنترل کیفیت

ضمناً متقاضی باید ثابت کند که حقوق دریافتی وی با میزان حقوق دریافتی سطح شغلی او در کشور محل کارش تناسب داشته است.

 

Frozen Lake, Manitoba
Frozen Lake, Manitoba