تماس با ما

برای ارزیابی اولیه شرایط شما برای مهاجرت به کانادا لطفاً با استفاده از یکی از راه های زیر با ما تماس حاصل فرمائید. یا اینکه فرم ساده انتهای این صفحه را پر فرمائید (گاهی اوقات فرم های وبسایت ها درست عمل نمی کنند. بنابراین در صورتی که حداکثر تا دو روز کاری با شما تماسی گرفته نشد، لطفاً از طریق ایمیل یا تلفن با ما تماس بگیرید.) ارزیابی کاملاً رایگان است.

.       Office Address:                       Mailing Address:                    Telphones:
.       609 – 7191 Yonge St.                23 Thames Court                     (01) 647 782 4838 (Canada)
.       Thornhill, ON                            Richmond Hill, ON                   (021) 82802081 (Tehran)
.       Canada L3T 0C7                        Canada L4B 1N5                      Email: piocanada@outlook.com

فرم تماس: