Shadow

ادامه تحصیل در دانشگاه های کانادا

 

برای اخذ ویزای تحصیلی، قبل از هر کار باید نسبت به اخذ پذیرش از یک موسسه آموزشی معتبر اقدام و مدارک پذیرش قطعی را به هنگام در خواست اجازه تحصیل و ویزای تحصیلی به بخش مهاجرت سفارت کانادا در کشور تعیین شده (برای ایران، کشور ترکیه) به همراه سایر مدارک ارسال نمود. برای اینکار شما یا وکیل شما باید با مراجعه به وبسایت هر دانشگاه، به آماده سازی مدارک مورد نیاز و پر کردن فرم یا فرمهای مربوطه برای اخذ پذیرش اقدام نماید. توجه داشته باشید که مهمترین دلائل رد شدن درخواست پذیرش شما توسط دانشگاه مورد نظر به شرح زیر است:

 • عدم تنظیم رزومه بر اساس استانداردهای مورد قبول دانشگاههای کانادا
 • ناقص بودن توصیه نامه های اساتید قبلی متقاضی
 • غیر استاندارد بودن یا بروز نبودن طرح تحقیقاتی برای متقاضیان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 • غیر منطبق بودن طرح تحقیقاتی با حوزه کاری اساتید دانشگاه مقصد (در این مورد بهتر است قبل از ارسال پرونده پذیرش، با اساتید متعدد تماس گرفته شود و رزومه و همچنین طرح تحقیقاتی را که می خواهید بر روی آن کار کنید (پروپوزال) را برای آنها بفرستید و مکاتبات بعدی را با دقت پاسخ دهید تا با یک یا چند استاد به نتایج و توافقات اولیه برسید.)

پس از اخذ پذیرش، باید برای “ویزای تحصیلی” و “اجازه تحصیل” اقدام نمود. توجه فرمائید این دو مورد با هم متفاوت هستند و فرم ها و مدارک مخصوص به خود دارند. اگز چه امکان اخذ ویزای تحصیلی قبل از عزیمت به کانادا و سپس اخذ اجازه تحصیل در مرز کانادا به هنگام ورود به این کشور وجود دارد اما اکیداً این مطلب مورد توصیه و تاکید است که هر دو را قبل از عزیمت دریافت نمائید. نه تنها بعضاً عدم درخواست اجازه تحصیل به همراه درخواست ویزای تحصیلی شانس شما را برای اخذ این موارد به شدت کاهش می دهد بلکه این خطر وجود دارد که بنا به دلیلی، افسر مربوطه در مرز ورودی کانادا از صدور اجاره تحصیل خودداری نماید و حتی با داشتن ویزای تحصیلی، از ورود شما به کانادا جلوگیری به عمل آورد.

ضمناً به خاطر داشته باشید که علاوه بر موارد فوق، باید دارای شرایط زیر نیز باشید:

 • باید ثابت نماید که پول نقد کافی برای پرداخت شهریه موسسه آموزشی، هزینه های زندگی هود و خانواده تان، و هزینه بلیط برگشت خود و خانواده به کشور متبوع خود را دارید
 • سوابق کیفری و نقض جدی قوانین نداشته باشید
 • از نظر جسمی و روحی مشکل نداشته باشید و در صورت نیاز معاینات پزشکی را انجام دهید
 • باید مسئول پرونده خود در بخش مهاجرت سفارت را قانع نمائید که دلبستگی قوی و کافی در کشور متبوع خود دارید و به همین دلیل پس از اتمام تحصیل به کشور خود باز خواهید گشت

در موارد زیر، برای تحصیل در کانادا، اشخاص زیر تنها به ویزای تحصیلی نیاز دارند و لازم نیست نسبت به اخذ اجازه تحصیل اقدام نمایند:

 • متقاضیان تحصیل در دوره های کوتاه مدت (کمتر از شش ماه)
 • خانواده های نمایندگان دول خارجی در کانادا
 • نظامیان خارجی مامور در کانادا
 • خارجیانی که دارای اسناد مثبته تعلق به سرخپوستان هستند