Shadow

خود اشتغالی استارت آپ فدرال

در این روش، کانادا تلاش دارد تا با جذب مخترعان، مبتکران و دارندگان طرحهای تجاری سودآور و وصل کردن آنان به برخی شرکت معین سرمایه گذاری در کانادا، به جذب مهاجران کارآفرین بپردازد.

مراحل کار به این ترتیب است که طرح تجاری مربوط به سرمایه گذاری برای اختراع یا ابتکار یا طرح تجاری سودآور متقاضی توسط وی یا وکیل و نماینده وی به شرکتهای تعیین شده توسط اداره مهاجرت کانادا ارائه می شود. در صورت قانع شدن این شرکتها که کاری بسیار فنی است و ترجیحاً باید با همکاری یک تیم حقوقی، سرمایه گذاری و حسابداری انجام شود، مذاکرات مربوط به میزان سهام شرکت سرمایه گذار به دلیل تامین مالی پروژه و سهام متقاضی به واسطه ارائه طرح مذکور انجام می شود. پس از توافق نهائی و انعقاد قراردادهای مربوطه، شرکت سرمایه گذار تائیدیه هائی را برای اداره مهاجرت تهیه می نماید و پس از آن، اداره مهاجرت در مورد اعطای اقامت دائم به متقاضی تصمیم گیری می نماید.

علاوه بر اخذ تائیدیه های فوق، لازم است متقاضی شرایط دیگری را نیز احراز نماید که از جمله مهمترین این موارد می توان به مسئله لزوم داشتن دانش زبانی در حد سطح “پنج” بر اساس معیارهای سیستم کانادائی اشاره نمود. (برای اطلاعات بیشتر می توانید به جدول ذیل صفحه مربوط به “روش نیروی کار متخصص فدرال” در همین وبسایت مراجعه فرمائید.) شرط مهم دیگر ای است که متقاضی باید حداقل به مدت یک سال پس از اخذ دیپلم دبیرستان، در یک موسسه آموزش عالی تحصیل کرده باشد.

اگر چه روش سرمایه گذاری کانادا برای مخترعان، مبتکران و دارندگان طرحهای تجاری سودآور، روشی پر زحمت و تا حدودی هزینه دارتر از برخی از روشهای دیگر است، اما در صورت موفقیت از این روش، طبق تعریف متقاضی بلافاصله پس از ورود دارای برنامه کاری خواهد بود و مانند بسیاری از دیگر مهاجران برای یافتن کار لازم نیست مدتها سرگردان باشد.

شرایط لازم روش استارت آپ فدرال
حداقل دارائی (1) لازم نیست
حداقل سرمایه گذاری (2) توسط متقاضی لازم نیست. ولی به بخش ملاحظات مراجعه شود.
سوابق کاری لازم نیست
سیستم دومرحله ای (EOI) خیر
داشتن نقش مدیریت فعال در کانادا بلی
داشتن طرح تجاری مورد قبول استان خیر
سفر تجاری به استان مورد نظر لازم نیست
مصاحبه بسته به نظر اداره مهاجرت ممکن است لازم شود.
ودیعه تضمین سرمایه گذاری ندارد. فقط نامه تائیدیه از شرکت سرمایه گذار کانادائی به شرح بند ملاحظات لازم است.
صدور اجازه کار و سپس اقامت دائم خیر. از ابتدا اقامت دائم داده خواهد شد.
ملاحظات یکی از موسسات سرمایه گذار تعیین شده توسط دولت کانادا باید حاضر به سرمایه گذاری در کسب وکار شما باشند. بسته به نوع موسسه سرمایه گذار مبلغ 75 هزار دلار یا 200 هزار دلار مورد نیاز خواهد بود.
نکات (1) تعریف آنچه که به عنوان دارائی محسوب می شود در هر استان متفاوت است.
(2) تعریف مواردی از هزینه ها که جزء سرمایه گذاری در کانادا محسوب می شود، در هر استان متفاوت است.
(3) کلیه مبالغ به دلار کانادا است.