Shadow

اجازه کار

Parastoo Immigration Org

 

به عنوان یک قاعده کلی، برای کار کردن در کانادا و اخذ ویزای کار برای ورود به این کشور، لازم است اجازه کار از اداره مهاجرت کانادا اخذ شود. قبل از اینکه به جزئیات بیشتری در این زمینه بپردازیم باید بدانیم که برخی از مشاغل از اخذ اجازه کار معاف هستند و برای کار در کانادا نیازی به آن ندارند و با صرف اخذ ویزای اقامت موقت، می توانند برای یک دوره مشخص در این کشور مشغول به کار شوند. برخی از این مشاغل عبارتند از:

 • ورزشکاران و مربیان
 • روحانیون
 • برگزارکنندگان مراسم بین المللی
 • رانندگان و خلبانان و خدمه این وسائط نقلیه
 • اساتید دانشگاه و ناظران پروژه های دانشکاهی
 • اعضای خانواده نمایندگان دول خارجی در کانادا
 • کارکنان دول خارجی دارای ماموریت در کانادا
 • دانشجویان بخش بهداشت و درمان
 • داوران مسابقات موسیقی، نمایش حیوانات و محصولات کشاورزی
 • نظامیان خارجی مامور در کانادا
 • خبرنگاران و پرسنل فیلمبرداری و رسانه های گروهی
 • هنرمندان و همکاران اصلی گروه آنها
 • برخی دانشجویان خارجی تمام وقت برای کار در خارج از دانشگاه
 • دانشجویان خارجی تمام وقت برای کار در داخل دانشگاه

کسانی که در مشاغل فوق نیستند و در نتیجه نیاز دارند تا اجازه کار اخذ نمایند به دو دسته تقسیم می شوند:

 • کسانی که برای اخذ ویزای کار نیاز به اخذ گواهی ارزیابی نیاز بازار از دولت کانادا دارند
 • کسانی که برای اخذ ویزای کار نیاز به اخذ گواهی ارزیابی نیاز بازار از دولت کانادا ندارند

اصل بر این است که همه نیاز به اخذ گواهی ارزیابی نیاز بازار را دارند مگر اینکه جزء یکی از گروههای زیر باشند:

 • شاغلین (متخصصان، تجار و سرمایه گذاران) مشمول قراردادهای بین المللی مانند نفتا
 • اشخاصی که تحت توافقنامه های تبادل نیروی کار به کانادا می آیند مانند قراردادهای تبادل معلمین
 • همسران دانشجویان تمام وقت یا کارگران موقت خارجی
 • پژوهشگران و اساتید دانشگاه
 • کارآفرینان و کارمندان شرکتهای خارجی حاضر در کانادا
 • دانشجویانی که دوره کارآموزی خود را در کانادا می گذرانند
 • کارکنان نهادهای خیریه یا مذهبی
 • متقاضیان منتظر پناهندگی در کانادا
 • برخی موارد دیگر

نکته اینکه کسانی که برای کار به کانادا می آیند، تحت شرایطی می توانند پس از یکسال یا بیشتر کار کردن در این کشور، تقاضای مهاجرت دائم نمایند. به همین جهت اخذ اجازه کار و ویزای مربوطه کاری مشکل محسوب می شود و نیاز به صرف انرژی قابل توجه، بعضاً حتی بیشتر از یک پرونده مهاجرت معمولی، دارد.