Shadow

< توجه اداره مهاجرت کانادا به افکار عمومی در مورد پناهجویان و نظارت بر ورود آنها >

اداره مهاجرت کانادا افکار عمومی در زمینه پناهجویان و نظارت بر ورود آنها را مورد توجه قرار می دهد. اداره مهاجرت با انجام نظرسنجی ها و همچنین بررسی گفت و شنود های مردم در شبکه های مجازی در تلاش برای داشتن تصویری روشن از نظرات مردم در زمینه امور مربوط به پناهجویان است.

 

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید روی لینک زیر کلیک فرمائید:

Immigration department monitors public opinion on asylum seekers