Shadow

اطلاعات عمومی: ساسکاچوان

River Valley: North Saskatchewan

مساحت:  651900  کیلومترمربع
جمعیت:  1114000  نفر
صنایع اصلی:  کشاورزی، خدمات و صنایع معدنی

ساسکاچوان یکی از استانهای مرکزی واقع در منطقه دشتی کانادا است و نیمی از گندم این کشور را تولید می کند. روشهای مهاجرت استانی در ساسکاچوان دارای سهمیه سالانه است و سقف محدودی دارد. برای اقدام از این روشها، متقاضی باید دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد:

  • دارا بودن بستگانی که حد اقل به مدت یکسال در این استان مشغول زندگی بوده اند
  • داشتن نامه اعلام نیاز شغلی از یک کارفرما در ساسکاچوان
  • در ساسکاچوان مشغول به کار باشد
  • یک مقطع تحصیلی را در کانادا به پایان رسانده باشد و در حال حاضر با داشتن اجازه کار، در ساسکاچوان مشغول بکار باشد
  • قصد شروع یک بیزنس (تجاری یا صنعتی) یا خرید و اداره یک مزرعه در این استان را داشته باشد

افرادی که دارای یکی از شرایط فوق هستند در یکی از سه روش اصلی مهاجرت از طریق ساسکاچوان بشرح زیر دسته بندی می شوند که هر دسته شرایط مفصل و مخصوص به خود را دارد و هنگام اقدام از این طریق باید با دقت کافی نسبت به دارا بودن آن شرایط اطمینان حاصل نمود:

الف) نیروی متخصص خارجی: ویژه نیروهای ماهری است که مایل به کار و زندگی در این استان هستند

ب) دارندگان تجربه کار در ساسکاچوان: ويژه کلیه خارجیانی است که در حال حاضر در این استان مشغول بکار و زندگی هستند

ج) کارآفرینان و مزرعه داران: ویژه متقاضیانی است که مایل به استفاده از سوابق مدیریتی خود یا انجام سرمایه گذاری در یک بیزنس یا مزرعه در ساسکاچوان هستند