Shadow

اطلاعات عمومی: پرینس ادوارد آیلند

PEI – Confederation Bridge

مساحت:  5660  کیلومترمربع
جمعیت:  141000  نفر
صنایع اصلی:  کشاورزی، توریسم، ماهیگیری و صنایع تولیدی

پرینس ادوارد آیلند استانی ساحلی در شرق کانادا و کوچکترین استان این کشور است. این استان بخاطر سواحل قرمز شنی خود، خاک قرمز رنگ و سیب زمینی آن مشهور است. ضمناً به این استان لقب “زادگاه فدراسیون کانادا” داده شده است. پل عظیم “کنفدراسیون” که این استان را به استان مجاور آن یعنی نیوبرانزویک متصل می کند چنان طولانی است که گذر از روی آن با خودرو، بدون توقف، ده دقیقه طول می کشد.

روشهای مهاجرت به این استان به دو گروه تقسیم می شود:

الف) روش نیروی کار: این روش خود به دو دسته تقسیم می گردد:

  • نیروی کار دارای نامه اعلام نیاز کارفرما: ویژه کسانی است که دارای حداقل دو سال تحصیل در موسسات آموزش عالی، نامه اعلام نیاز طولانی مدت کارفرما در یکی از مشاغل سه سطح بالای طبقه بندی مشاغل کانادا، مابین 21 تا 59 سال سن و برخی دیگر شرایط هستند
  • نیروی بحرانی کار: ویژه متقاضیانی است که دارای نامه اعلام نیاز طولانی مدت کارفرما در یکی از مشاغل سطوح چهارم و پنجم طبقه بندی مشاغل کانادا هستند و در یکی از این مشاغل اشتغال داشته اند: رانندگی کامیون، خدمات مشتریان، کارگری، خدمات غذا و نوشیدنی، یا تمیزکار منازل

ب) سرمایه گذاری: در این روش، متقاضیان سه راه برای انتخاب دارند:

  • مالکیت صد در صد: متقاضی می تواند با رعایت ضوابطی، یک بیزنس را بخرد یا خود اقدام به تاسیس بیزنسی جدید نماید که در هر دو حال باید صد در صد سهام متعلق به متقاضی باشد. در این روش، متقاضی باید مبلغ دویست هزار دلار کانادا را به عنوان وثیقه برای انجام تعهداتش نزد دولت بگذارد. این مبلغ به تدریج و با انجام تعهدات متقاضی، آزاد و به وی مسترد خواهد شد.
  • مالیکت بخشی از بیزنس: متقاضی می تواند با خرید یک سوم سهام بیزنس موجود یا در صورت بزرگ بودن بیزنس، حداقل یک میلیون دلار سرمایه گذاری کند. ضمناً وثیقه مذکور در بند قبلی عیناً در این مورد هم مصداق دارد.
  • کار موقت قبل از شروع یک بیزنس: در این روش با رعایت ضوابط و مقررات مفصل، ابتدائاً به متقاضی ویزا و اجازه کار داده می شود تا مدتی را در این استان مشغول به کار باشد تا با فضای کاری موجود آشنا شود. سپس در صورت دارا بودن شرایط استانی و فدرال، به وی اجازه داده خواهد شد تا برای درخواست مهاجرت اقدام نماید. در این روش وثیقه ای نیاز نیست.